Showing posts with the label Linux > Cơ bảnShow all
Hướng dẫn giữ lại thư mục /home khi cài lại hệ điều hành Linux (Ubuntu, Mint...)
Quá trình khởi động Linux xảy ra như thế nào?
Etcher - Phần mềm tạo USB Boot EFI trên mọi nền tảng
Tìm hiểu về cấu trúc hệ điều hành Linux
Linux FAQ - Trả lời các thắc mắc thường gặp
Sao lưu hệ thống Linux với Timeshift
Phần mềm tạo máy ảo VMWare Workstation
Daemon là gì? Và cách kiểm tra các Daemon
Tìm hiểu về địa chỉ IPv4
Tìm kiểu cấu trúc và chức năng từng thư mục trong Linux