Linux FAQ - Trả lời các thắc mắc thường gặp

Qua một thời gian tiếp cận với các hệ điều hành nhân Linux, mình nhận thấy có rất nhiều câu hỏi mà các bạn mới làm quen thường hay hỏi đi hỏi lại. Thì trong bài viết hôm nay sẽ tổng hợp lại các câu hỏi mà các bạn thường gặp phải.
FAQ - các câu hỏi thường gặp.

command not found

[[lcode]]phat@thekaltools:~$ phatdeptrai
phatdeptrai: command not found[[ecode]]
Ý nghĩa: Command not found có nghĩa là không tìm thấy lệnh. 
Trường hợp: Thông báo này xuất hiện khi bạn sử dụng một lệnh không có trong thư viện [[scode]]bin[[escode]] của hệ thống. 
Nguyên nhân: Có thể là do bạn gõ sai lệnh (không phải sai tham số), hoặc do bạn chưa cài đặt package này.
Giải quyết: Giải quyết vấn đề này rất đơn giản, đầu tiên bạn phải xem lại kỹ lệnh của bạn đã đúng chưa. Nếu đã chắc chắn đúng mà vẫn không được, bạn hãy kiểm tra lại xem lệnh này thuộc chương trình nào, và hệ thống đã cài đặt chương trình ấy chưa.

No such file or directory

[[lcode]]phat@thekaltools:~$ cd khongtontai
bash: cd: khongtontai: No such file or directory[[ecode]]
Ý nghĩa: Không có tập tin hoặc thư mục.
Trường hợp: Khi bạn sử dụng một lệnh nào đó có tương tác với file hoặc folder.
Nguyên nhân: Hệ thống tìm không thấy file hay folder mà bạn chỉ định. Nguyên nhân cũng y như trên, là do bạn nhập sai tên hoặc là nó không tồn tại.
Giải quyết: Kiểm tra lại tên và thư lại.

Permission denied

[[lcode]][ Error writing /etc/apt/sources.list: Permission denied ][[ecode]]
Ý nghĩa: Không có quyền thực thi.
Trường hợp: Xuất hiện khi bạn sử dụng chạy một chương trình yêu cầu quyền root để chạy, hoặc chỉnh sửa file hệ thống ngoài thư mục [[scode]](home)[[escode]] của bạn.
Nguyên nhân: Do hệ thống phân quyền của các distro linux cực kỳ nghiêm ngặt, bạn không thể chỉnh sửa hay thực thi các lệnh mà bạn không quản lý.
Giải quyết: Vấn đề này cũng có hai cách giải quyết.
 1. Sử dụng đúng user quản lý để thực hiện chỉnh sửa hay thực thi.
 2. Sử dụng quyền root với user root hoặc lệnh [[scode]]sudo[[escode]]

Cấu trúc lệnh sudo:

[[mcode]]sudo [options] <command>[[ecode]]
Trong đó [[scode]][options][[escode]] là các tùy chọn tham số, xem rõ hơn bằng lệnh [[scode]]sudo -h[[escode]]. [[scode]]<command>[[escode]] là lệnh bạn muốn thực thi.

dpkg: error: requested operation requires superuser privilege

[[lcode]]phat@thekaltools:~$ dpkg -i Downloads/PlayOnLinux_4.2.12.deb

dpkg: error: requested operation requires superuser privilege[[ecode]]
Ý nghĩa: dpkg yêu cầu quyền siêu người dùng để chạy.
Trường hợp: Sử dụng lệnh [[scode]]dpkg[[escode]] để cài đặt hoặc gỡ bỏ một package.
Nguyên nhân: Để cài đặt hoặc gỡ bỏ một package trên hệ thống, dpkg cần tương tác vào các tập tin hệ thống.
Giải quyết: Cách giải quyết y như ở Permission denied. Thêm [[scode]]sudo[[escode]] vào đầu lệnh.

E: Unable to locate package

[[lcode]]phat@thekaltools:~$ sudo apt install zzeadd
[sudo] password for phat:
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done

E: Unable to locate package zzeadd[[ecode]]
Ý nghĩa: Không tìm ra package.
Trường hợp: Khi cài đặt một package bằng lệnh [[scode]]apt install[[escode]].
Nguyên nhân: 
 • Nguyên nhân đầu tiên là hệ thống không tìm thấy tên package này trong repository hiện tại của hệ thống hiện tại.
 • Hoặc là bạn chưa thêm repository của package này vào [[scode]]sources.list[[escode]] của hệ thống.
 • Nếu đã thêm rồi thì bạn phải chạy [[scode]]apt update[[escode]] để cập nhật lại repository của hệ thống theo [[scode]]sources.list[[escode]] mà bạn mới thêm vào.
Giải quyết: Xem lại đã nhập đúng tên package chưa. Nếu chắc chắn đúng thì hãy kiểm tra lại [[scode]]sources.list[[escode]] của hệ thống và thêm vào nếu chưa có. Nhớ chạy [[scode]]apt update[[escode]].

Lời kết:

Theo mình thì 5 trường hợp được nêu trên đây là thường gặp nhất, không chỉ đối với Ubuntu mà các distro khác thuộc nhánh Debian như Kali Linux đều gặp. Các bạn hãy lưu ý nhé, nếu còn thắc mắc nào khác, hãy để lại bình luận cho tụi mình.
Thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. 

Post a Comment

2 Comments

 1. Có ai biết lỗi load installer components from cd rom k ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lỗi này có thể do USB Boot của bạn bị lỗi, bạn thử kiểm tra và burn USB lại nhé!

   Delete