Tắt khung viền Terminal trên Kali Linux

Dạo này có một số bạn phản hồi cho mình rằng sau khi upgrade thì theme mặc định của Kali Linux xuất hiện một viền dày xung quanh Terminal. Khung viền này bị nhiều người phản đối, nhưng cũng có nhiều người bảo nó đẹp. Không rõ nguyên nhân là gì nhưng việc tắt nó đi cũng rất dễ.
Cái viền màu xám ấy.


Hướng dẫn sửa lỗi:

Các bạn hãy mở file [[scode]]/etc/gdm3/daemon.conf[[escode]] ra và tìm dòng sau:
[[mcode]][daemon]
Và thêm vào dưới đó:
[[mcode]]WaylandEnable=false
Toàn bộ nội dung của file (ví dụ của mình):
# GDM configuration storage - modified by kali-root-login
#
# See /usr/share/gdm/gdm.schemas for a list of available options.


[daemon]
WaylandEnable=false

# Enabling automatic login
#  AutomaticLoginEnable = true
#  AutomaticLogin = root

# Enabling timed login
#  TimedLoginEnable = true1
#  TimedLoginDelay = 10


# Reserving more VTs for test consoles (default is 7)
#  FirstVT = 9


[security]
AllowRoot = true


[xdmcp]


[greeter]
# Only include selected logins in the greeter
# IncludeAll = false
# Include = user1,user2


[chooser]


[debug]
# More verbose logs
# Additionally lets the X server dump core if it crashes
#  Enable = true

Post a Comment

0 Comments