Hướng dẫn cài đặt SEToolkit

Hướng dẫn cài đặt SET

Hướng dẫn cài đặt:

B1: Mở Terminal lên, gõ lệnh:

[[mcode]]$ cd /opt/[[ecode]]
Mục đích lệnh này là để tải SET vào thư mục chứa ứng dụng của Kali.

B2: Tiếp theo là tải về SEToolkit:

[[mcode]]$ git clone https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/ set/[[ecode]]
Đợi tải về nhé!
Lệnh git clone.

B3: Tiến hành cài đặt:

Sau khi tải xong ta di chuyển vào thư mục vừa tải:
[[mcode]]$ cd set/[[ecode]]
Chạy script cài đặt:
[[mcode]]$ sudo python setup.py install[[ecode]]
Quá trình cài đặt tự động sẽ bắt đầu.
Quá trình cài đặt.

B4: Tiến hành khởi chạy:

Cài đặt xong!
Hãy dùng lệnh sudo setoolkit để chạy SET với quyền SuperUser.
(thông bác đỏ kia là do máy chưa cài Metasploit)
Chạy SET.
Nếu báo lỗi command not found thì bạn chạy lệnh sau rồi thử lại nhé:
[[mcode]]$ sudo ln -s /opt/set/setoolkit /usr/local/bin/setoolkit[[ecode]]

Hướng dẫn sử dụng:

SET là một bộ phần mềm hỗ trợ Social Engineering rất hữu ích, bạn có thể xem lại bài viết hướng dẫn tại đây: Tìm hiểu về Social-Engineer Toolkit

Bài viết đóng góp của đọc giả Nguyễn Quý.

Post a Comment

0 Comments