Tự mở âm thanh với quyền root trên Kali Linux

Có thể bạn chưa biết: Kali linux không khởi động sẵn âm thanh khi bạn đăng nhập với quyền root. Và trước bài viết này mình vẫn phải khởi động bằng một cách rất thủ công đó là gõ lệnh Terminal hoặc tạo một Application với lệnh khởi động âm thanh để ấn vào mỗi khi đăng nhập.
Câu lệnh mở âm thanh thần thánh cho bạn nào chưa biết:
# pulseaudio -D
Nhưng ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn một cách tự khởi động pulseaudio khi đăng nhập vào quyền root.
Start pulseaudio on startup


Giới thiệu dự án:

Dự án này được viết bởi nu11secur1ty và được đăng lên Github để mọi người có thể download và sử dụng miễn phí.

Tiến hành thôi!

Bạn hãy download file pulseaudio.sh từ github của dự án:
# wget https://raw.githubusercontent.com/nu11secur1ty/pulseaudio/master/pulseaudio.sh
Và chạy nó:
# bash pulseaudio.sh
Khởi động lại và tận hưởng:
# reboot
Tất cả thao tác trên bạn có thể sử dụng chỉ bằng một dòng lệnh:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/nu11secur1ty/pulseaudio/master/pulseaudio.sh | bash && reboot

Phân tích nội dung file:

#!/usr/bin/bash
# nu11secur1ty - http://nu11secur1ty.com/
# Taken from: https://github.com/nu11secur1ty/pulseaudio
##### Running pulseaudio autostart ~ gui desktop audio
echo -e "\n\e[01;32m[+]\e[00m Preparing pulseaudio"
file=/usr/local/bin/pulseaudio.sh; [ -e $file ] && cp -n $file{,.bkup}
echo -e '#!/bin/bash\ntimeout 10 pulseaudio -D\nsleep 15\nexit 0;'> $file
chmod 0500 $file
mkdir -p /root/.config/autostart/
file=/root/.config/autostart/pulseaudioscript.sh.desktop; [ -e $file ] && cp -n $file{,.bkup}
echo -e '\n[Desktop Entry]\nType=Application\nExec=/usr/local/bin/pulseaudio.sh\nHidden=false\nNoDisplay=false\nX-GNOME-Autostart-enabled=true\nName[en_US]=pulseaudio\nName=pulseaudio\nComment[en_US]=\nComment=' > $file
sleep 5;
echo "After reboot your system everything will be ok with your audio controller. Have fun with nu11secur1ty -;)"
exit 0;
Ta sẽ bỏ qua các dòng có dấu # ở đầu, vì đó là chú thích, xem như vô nghĩa.
echo -e "\n\e[01;32m[+]\e[00m Preparing pulseaudio"
Lệnh echo với tùy chọn -e xuất ra màn hình Terminal với nội dung định trước.
file=/usr/local/bin/pulseaudio.sh; [ -e $file ] && cp -n $file{,.bkup}
Ở dòng thứ 2 là xác định đường dẫn cho biến $file và copy ra một file mới. Tức là từ đây về cuối chương trình $file sẽ được hiểu là /usr/local/bin/pulseaudio.sh.
echo -e '#!/bin/bash\ntimeout 10 pulseaudio -D\nsleep 15\nexit 0;'> $file
Tiếp tục lại sử dụng echo -e nhưng gần cuối có đoạn > $file tức là nội dung này sẽ ghi vào $file chứ không xuất ra màn hình.
chmod 0500 $file
Phân quyền 0500 cho $file.
mkdir -p /root/.config/autostart/
Cái lệnh mkdir này thì quá quen rồi, tạo các thư mục theo đường dẫn trên, tùy chọn -p là thiếu thư mục nào thì tạo thư mục đấy.
file=/root/.config/autostart/pulseaudioscript.sh.desktop; [ -e $file ] && cp -n $file{,.bkup}
Dòng này xác định lại đường dẫn mới cho biến $file.
echo -e '\n[Desktop Entry]\nType=Application\nExec=/usr/local/bin/pulseaudio.sh\nHidden=false\nNoDisplay=false\nX-GNOME-Autostart-enabled=true\nName[en_US]=pulseaudio\nName=pulseaudio\nComment[en_US]=\nComment=' > $file
Dòng này cũng tương tự như ở trên nhập nội dung vào $file.
sleep 5;
Cho chương trình dừng 5s.
echo "After reboot your system everything will be ok with your audio controller. Have fun with nu11secur1ty -;)"
Xuất ra màn hình Terminal thông báo rằng đã thực hiện xong.
exit 0;
Thoát khỏi chương trình.

Lời kết:

Cuối bài này mình xin gửi lời cảm ơn đến tác giả nu11securi1ty đã tại ra dự án này cho những thánh lười như chúng tôi! Cảm ơn một lần nữa và chúc các bạn thành công! :-D

Post a Comment

0 Comments