Cách add-apt-repository thủ công

Có thể bạn chưa biết: Khi sử dụng lệnh add-apt-repository trên Kali thì nó bị cái lỗi gì ấy, mình cũng đang tìm cách khác phục. Nhưng tạm thời ta hãy add-apt-repository thủ công bằng các bước sau đây nhé!


Ví dụ, ta cần sử dụng lệnh sau:
# add-apt-repository ppa:numix/ppa
root@kali:~# add-apt-repository ppa:numix/ppa
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
    sp = SoftwareProperties(options=options)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
    self.reload_sourceslist()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
    self.distro.get_sources(self.sourceslist)  
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
    (self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Kali/kali-rolling


Lấy thông tin repository:

Ta chú ý vào chữ màu đỏ numixmàu xanh ppa, thay tương tự vào link sau:
https://launchpad.net/~numix/+archive/ubuntu/ppa
Sau đó truy cập vào link có được:
https://launchpad.net/
Ở phần Adding this PPA to your system. Là những bước để thêm repository này vào hệ thống của bạn. Chú ý ở phần Technical details about this PPA. Ấn vào để mở rộng ra:
Technical details about this PPA
Ở phần Display sources.list entries for hãy chọn Xenial (16.04).
Như vậy là ta đã có đầy đủ thông tin cần thiết.

Thêm repository vào hệ thống:

Chú lại hình trên, ta hãy lấy nội dung trong khung:
deb http://ppa.launchpad.net/numix/ppa/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/numix/ppa/ubuntu xenial main
Và thêm vào cuối file /etc/apt/sources.list
Tiếp theo là nội dung dòng Signing key:
1024R/0F164EEB
Chú ý phần màu hồng ta hãy thay nó vào lệnh phía dưới và chạy nó:
# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0F164EEB
Như vậy là xong!

Lời kết:

Các bước này rất đơn giản, nhưng qua bài viết này hình như mình đã biến nó thành phức tạp rồi *cười*. Thôi chúc các bạn thành công nhé! Các giải quyết triệt để mình đang cố gắng tìm hiểu.

Post a Comment

1 Comments

  1. Van khong duoc anh a.Lam xong van khong the cai duoc goi kali-linux-full

    ReplyDelete