Tùy biến menu Applications với Alarcarte

Giới thiệu về Alacarte:

Alarcarte là phần mềm hỗ trợ bạn chỉnh sửa, thay đổi hay thêm hoặc xóa các ứng dụng trên trình đơn Application. Cách cài đặt và sử dụng thì lại vô cùng đơn giản với giao diện GUI trực quan giúp quản lý nhanh và dễ dàng.

Để cài đặt alarcarte bạn sử dụng lệnh cài đặt phần mềm như bình thường:
# apt-get install alacarte -y
Để khởi động alarcarte bạn có thể mở qua trình đơn Applications hoặc bằng lệnh:
# alacarte
Giao diện của Alacarte.

Giao diện của alacarte được chia làm 3 phần:
  • Bên trái là các danh mục ứng dụng (Catalog Application).
  • Giữa là các ứng dụng (Item trong các Catalog).
  • Bên phải là các nút điều khiển để thay đổi.
Giải thích một tý về các nút nhé:
  • New Menu: Tạo thêm danh mục ứng dụng.
  • New Item: Tạo thêm ứng dụng trong danh mục đang chọn.
  • New Separator: Tạo thêm dấu ngăn cách bên dưới ứng dụng đang chọn.
  • Properties: Cấu hình lại ứng dụng đang chọn.
  • Delete: Xóa ứng dụng đang chọn.
  • Move Down: Đổi chỗ ứng dụng đang chọn với ứng dụng bên dưới (dịch chuyển xuống).
  • Move Up: Đổi chỗ ứng dụng đang chọn với ứng dụng bên trên (dịch chuyển lên).

Kết thúc:

Các ứng dụng được tạo bởi alacarte có thể là ứng dụng hoặc một lệnh. Và các ứng dụng này có thể Add to Favorites để gắn lên thanh dock để khởi động nhanh. Bản thân mình thì có gắn lệnh bật loa trên quyền root

Post a Comment

0 Comments