Sửa lỗi grub trên Kali Linux 2016.2

Chắc chắn trong quá trình sử dụng Kali Linux bạn sẽ gặp phải một lần mất Grub do cài mới Windows dualboot hay mất lựa chọn về hệ điều hành mà bạn cài song song. Sau đây mình sẽ hướng dẫn khắc phục vấn đề này!
Cài đặt và sửa lỗi GRUB.Chuẩn bị:


Thực hành thôi nào!

Khởi động Live và ở Terminal lên!
# fdisk -l
Lệnh này để kiểm tra tất cả ổ cứng và phân vùng hiện có.
fdisk 
Bạn để ý dòng Linux Filesystem (hoặc Linux) chứa trong phân vùng sda2, vậy phân vùng sda2 sẽ là phân vùng chứa Grub. Ngoài ra, bạn có thể nhận biết phân vùng Grub bằng cách, nếu lệnh trên hiển thị cột Boot và có đánh dấu *.
mount phân vùng sda2 vào /mnt
# mount /dev/sda2 /mnt
Nhớ thay sda2 bằng phân vùng boot của bạn nhé, có thể sda6 hoặc là sdb2 tùy trường hợp.
Tiếp theo là mount các các phần cứng.
# for i in /dev /proc /sys; do mount --bind $i /mnt$i; done
Hoặc sử dụng từng lệnh
# mount --bind /dev /mnt/dev
# mount --bind /proc /mnt/proc
# mount --bind /sys /mnt/sys
Chuyển thư mục /mnt thành thư mục root tạm thời.
# chroot /mnt
Lúc này bạn sẽ thấy dấu ~ chuyển thành /.

Tiếp theo ta sẽ cài đặt Grub cho phân vùng sda,bằng lệnh:
# grub-install /dev/sda
# grub-mkconfig -o boot/grub/grub.cfg
Sau đó nhấn Ctrl +D để thoát chroot. Chuyển / về ~.

Nãy mount vào mấy cái thì giờ umount ra để trả lại :-)
# for i in /dev /proc /sys /; do umount /mnt$i; done
Hoặc sử dụng từng lệnh
# umount /mnt/dev
# umount /mnt/proc
# umount /mnt /sys
# umount /mnt
Và cuối cùng là khởi động lại.
# reboot 
hoặc 
# shutdown -r now

KẾT THÚC: 

Grub là trình khởi động (bootloader) được phát triển bởi GNU và sử dụng cho các hệ điều hành Linux nói chung và Kali Linux cũng dùng Grub. Trên bài viết mình đã hướng dẫn cài đặt Grub cũng như sửa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

3 Comments

  1. Tôi đã thực hiện nhưng khi khởi động màn hình đen xì

    ReplyDelete
  2. Máy bạn có phải sử dụng card Nvidia không? Nếu phải thì thử thục hiện như bài hướng dẫn cài driver Nvidia xem!

    ReplyDelete
  3. Em cài nhưng vẫn chưa hiện nút để vào window anh ạ

    ReplyDelete