Cài đặt Tor Browser - Trình duyệt Deep Web

Giới thiệu về Tor Project:

Hẳn các bạn đã từng nghe đến Deep web hay tò mò tìm đường vào Deep web để xem có cái gì ở trong đó, Tor Browser là trình duyệt được phát triển trên dự án Tor (The Onion Router) để duyệt web ẩn danh. Tor hỗ trợ mã hoá toàn bộ dữ liệu truyền từ máy chủ đến người dùng, đồng thời chuyển tiếp qua nhiều máy chủ trung gian và thay đổi liên tục vì vậy tránh được sự theo dõi từ bên ngoài.
The Onion RouterHướng dẫn cài đặt Tor:

Trong bài viết này ta sẽ cùng cài đặt Tor Browser lên Kali Linux nào:

Bước 1. Download:

Bạn vào trang download của Tor tại đây, và chọn hệ điều hành của các bạn.
Ở đây mình chọn của mình là Linux 64 bit.
Download Tor Browser

Bước 2. Giải nén:

Mở Terminal và di chuyển vào thư mục Download:
# cd Download/
Giải nén file vừa tải về:
# tar xf <file-name>

Bước 3. Khởi động:

Sau khi giải nén xong các bạn vào thư mục vừa giải nén
# cd tor-browser_en-US/Browser/
Và chạy start-tor-browser.
# ./start-tor-browser
Lưu ý: Tor Browser không cho phép chạy dưới người dùng root.

Bước 4. Kết nối:

Sau khi khởi động, một cửa sổ hiện ra cho phép bạn bắt đầu kết nối hoặc thiết lập.
Tor Network Settings
Chọn Connect để bắt đầu kết nối. Chọn Configure để thiết lập.

Post a Comment

0 Comments