Tự động đồng bộ thời gian trên Kali Linux

Với một số máy tính của các bạn bị "hết pin" thì khi khởi động chắc chắn thời gian trên máy sẽ chạy sai, phải tốn công cài đặt lại thời gian thủ công. Thay vì thế, ta hãy sự dụng một service tự động đồng bộ và cập nhật thời gian cho mỗi lần như thế.
Network Time Protocol

Các bạn theo dõi các bước cài đặt nhé!
Đầu tiên là lệnh cài đặt
# apt-get install ntp
Sau đó sử dụng một trình soạn thảo bất kỳ để cấu hình file /etc/ntp.conf, ở đây mình dụng vi:
# vi /etc/ntp.conf
Tìm đoạn tuơng tự như sau:
#server ntp.your-provider.example
Thêm đoạn sau vào bên dưới:
server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org
Và đây là file hoàn chỉnh của mình:
# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable


# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example
server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
# pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst


# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
# might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

# Needed for adding pool entries
restrict source notrap nomodify noquery

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust


# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines.  Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient

Cuối cùng là khởi động lại service:
# service ntp restart
Vậy là các bạn đã thực hiện cấu hình xong tự động đồng bộ thời gian. Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

0 Comments