Cài đặt Adobe Flash Player trên Kali Linux

Trên Linux, trình duyệt Firefox và Iceweasel để xem được các trang web yêu cầu hỗ trợ Adobe Flash Player, tuy nhiên lại không được tích hợp sẵn.
Adobe Flash Player
Sau đây Thekalitools.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và tích hợp Adobe Flash Player vào trình duyệt Iceweasel (trình duyệt mặc định trên Kali Linux).Download Adobe Flash Player:

Đầu tiên bạn truy cập vào trang download: Download.
Tiếp theo bạn chọn hệ điều hành Linux 32 bit hoặc 64 bit.
Lựa chọn phiên bản.
Chọn bản FP 11.2 for other Linux* (.tar.gz).
Lựa chọn bản Download.

Cài đặt Adobe Flash Player:

Bạn di chuyển vào thư mục Download và giải nén file .tar.gz ra nhé.
# cd Download
# tar vxfz <tên-file>
Tiếp theo các bạn copy thư mục usr vừa giải nén vào thư mục /usr.
# cp -r usr/* /usr
Bạn cần tìm đường dẫn vào thư mục plugin của trình duyệt và chép file libflashplayer.so vào đó.
# cp libflashplayer.so <thư mục>
Ví dụ của mình là /usr/lib/mozilla/plugins/.
# cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/
Vậy là xong phần cài đặt, bạn hãy khởi động lại trình duyệt.
Sau đó vào trang này để Kiểm tra phiên bản.

Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

0 Comments