Cài đặt cập nhật Java JDK 8 trên Kali Linux

Xin chào, có thể bạn đã biết Java vừa cập nhật phiên bản phiên bản Java 1.8u101 vào ngày 19/7/2016. Đây là phiên bản mới nhất của Java tính đến thời điểm hiện tại.
Java Developer Kit 8
JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng. Bao gồm JRE, javac, jar Archive, Javadoc, Java browser và các công phát triển khác trong java.
Mặc định trên Kali Linux đã cài sẵn phiên bản Java 1.7 tuy nhiên với nhu cầu sử dụng hay cài đặt những phần mềm có yêu cầu cài đặt Java 1.8 thì Kali Linux mặc định không thể cập nhật trực tiếp. Để cập nhật các bạn làm theo hướng dẫn sau.Yêu cầu:


  • Dung lượng trống tối thiểu 1 Gb.
  • Kết nối internet (Wifi hoặc Ethernet).

Cài đặt cập nhật Java JDK 8:

*** Lưu ý: Tất cả các câu lệnh được sử dụng với quyền root, hoặc thêm sudo ở đầu câu lệnh.

Bước 1. Thêm repositories:
Đầu tiên, các bạn cần phải thêm repositories Java: Tạo file java.list vào thư mục /etc/apt/sources.list.d/
Nội dung file:
### Update Java - Thekalitools.com ###
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu vivid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu vivid main

Bước 2. Thêm key:
Tiếp theo các bạn chạy lệnh này để thêm key vào:
# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
Sau đó chạy lệnh:
# apt-get update

Bước 3. Cài đặt Java 8:
Trước khi cài đặt các bạn cần kiểm tra lại phiên bản Java hiện tại:
# java -version
Để bắt đầu tải về và cài đặt dùng lệnh:
# apt-get install oracle-java8-installer
Sau khi hoàn tất các bạn kiểm tra lại phiên bản một lần nữa.

Chúc các bạn thành công!!!

Post a Comment

2 Comments