Hướng dẫn sử dụng công cụ dnsmap

Xin chào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với công cụ đầu tiên của Kali Linux về thu thập thông tin.


DNSMAP là công cụ cho phép ta tìm được những tên miền con (subdomains) từ một tên miền chủ thể nhất định bằng phương thức "đoán mò" brute-force. dnsmap được viết bởi tác giả pagvac vào năm 2006. dnsmap được sử dụng nhiều trong gia đoạn thu thập các subdomain của victim.

Source code: https://code.google.com/archive/p/dnsmap/


Cấu trúc lệnh: dnsmap <domain> [options]

Các tuỳ chọn:
-w <wordlist-file> : Tìm kiếm theo danh sách từ khoá.
-r <regular-results-file> : Xuất tập tin kết quả dạng .txt.
-c <csv-results-file> : Xuất tập tin kết quả csv dạng .txt.
-d <delay-milisecs> : Tuỳ chỉnh thời gian timeout.
-i  <ips-to-ignore> : Danh sách ip bỏ qua.

Với nhu cầu bình thường, các bạn chủ cần gõ lệnh dnsmap <domain> dnsmap sẽ trả về cho các bạn kết quả các tên miền con (subdomains) tìm được và bản ghi A địa chỉ IP của chúng.

Ví dụ: Ta sẽ sẽ khai thác mục tiêu với tập tin từ khoá là thuvien.txt và xuất kết quả ra ketqua.txt. Ta dùng lệnh sau:
# dnsmap example.com -w thuvien.txt -r ketqua.txt
Lời kết: DNSmap là công cụ hiệu quả nếu bạn muốn tìm danh sách subdomain của một domain. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, mọi thắc mắc hoặc góp ý các bạn có thể để lại bình luận hoặc thảo luận tại diễn đàn Hvngroups.net.

Post a Comment

0 Comments